DGBC, NIBE en Ex Interiors hebben INSIDE/INSIDE op de markt gebracht. Een online platform waar objectief inzichtelijk wordt gemaakt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is. Gebruikers selecteren interieurproducten, materialen en aantallen of vierkante meters. Vervolgens kunnen zij detailinformatie lezen en betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact inzien en vergelijken. De totale hoeveelheid aan producten en materialen voeg je toe aan een projectberekening, waarna je afrekent op milieu-impact. De informatie over de impact is betrouwbare LCA data. De output kun je gebruiken voor certificeringen of aanbestedingen.