Baksteen met secundair materiaal

Bakstenen worden gebruikt als gevelelementen. Bij de huidige nieuwbouwopgave is de grondstofbehoefte groter dan het materiaal dat vrijkomt bij sloop. Bij het produceren van baksteen kan de vrijkomende grondstof ingezet worden ter (gedeeltelijk) vervanging van het toeslagmateriaal.

CicloBrick gevelbakstenen

Voor de productie van CicloBrick wordt als basisgrondstof Nederlandse rivierklei gebruikt. Dit is een hernieuwbare grondstof, die in ruime mate en lokaal beschikbaar is. Naast deze klei verwerken we 20% keramisch donormateriaal. Met behoud van alle functionele en esthetische eigenschappen. Zo helpen we het keramisch sloopafval in Nederland te verkleinen en voorkomen we verspilling. CicloBrick […]