GrassBloxxx

Jaarlijks worden slootkanten en wegbermen een aantal keer gemaaid. Dit maaisel wordt nu vaak gezien als afval en blijft liggen of wordt verzameld en gecomposteerd. In beide gevallen leidt dit tot CO2 emissies. Er zijn al enkele initiatieven om deze groenresten te ‘oogsten’ en dit om te zetten naar producten zoals bijvoorbeeld papier of wegmeubilair. […]

Biobased innovaties openbare ruimte

O.a. Rijkswaterstaat werkt hard aan het introduceren van biobased, circulaire innovaties voor of uit de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan houten straatnaambordjes, het gebruiken van maaisel uit slootkanten en bermen als grondstof voor hoogwaardig bouwmateriaal of biobased worteldoeken in plaats van traditionele die microplastics achterlaten in het milieu.