Smartroof 2.0

Het Smartroof 2.0 is een blauwgroen dak: een dak dat zowel een groene laag heeft als een ”blauwe” laag, een extra buffersysteem onder de groene laag waarin extra hemelwater kan worden opgeslagen. Het dak slaat zo maximaal water op.

Blauwgroen dak

Een groot gedeelte van het hemelwater wat op Nederlandse daken valt vloeit rechtstreeks af op gemengde riolen. Door te zorgen voor waterretentie op het dak kunnen we meer regenwater bufferen en belasten we het riool minder. Ook deze watercyclus past in een circulaire economie. Een blauwgroen dak is een dak met extra buffersystemen onder het […]