Verdygo

Het Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde Verdygo: een nieuwe ontwerp- en bouwtechniek voor een modulaire, flexibele en duurzame waterzuiveringsinstallatie. Verdygo wordt bovengronds gebouwd en ontworpen in de vorm van plug- en play modules die in standaard containers passen en dus makkelijk vervoerbaar zijn. Door de modulariteit kunnen de componenten makkelijk worden toegevoegd en verwijderd, en de installatie […]

Innovatieve waterzuivering

Ook in de waterzuivering is (circulaire) innovatie aan de gang. Traditionele waterzuiveringsinstallaties worden gebouwd om een lange periode te blijven staan. Om dat te bereiken worden robuuste constructiemethodes met de toepassing van ondergronds beton- en leidingwerk gebruikt. Het bouwen en onderhouden van traditionele rioolwaterzuiveringsinstallaties is daarom duur in tijd en geld. Als de eisen en […]