Bakstenen worden gebruikt als gevelelementen. Bij de huidige nieuwbouwopgave is de grondstofbehoefte groter dan het materiaal dat vrijkomt bij sloop. Bij het produceren van baksteen kan de vrijkomende grondstof ingezet worden ter (gedeeltelijk) vervanging van het toeslagmateriaal.