Een groot gedeelte van het hemelwater wat op Nederlandse daken valt vloeit rechtstreeks af op gemengde riolen. Door te zorgen voor waterretentie op het dak kunnen we meer regenwater bufferen en belasten we het riool minder. Ook deze watercyclus past in een circulaire economie. Een blauwgroen dak is een dak met extra buffersystemen onder het groen, waardoor het dak meer hemelwater opslaat dan een standaard groen dak.