Kantooromgevingen moeten adaptief zijn, omdat de behoeftes van de gebruikers regelmatig veranderen. Kantoren die niet goed aanpasbaar zijn door vaste wanden moeten dus vaak worden gestript en gesloopt om een nieuwe huurder te kunnen accommoderen. Dit levert een afvalstroom op van niet goed te hergebruiken wanden. Om kantoren meer adaptief te maken en zo de afvalstroom te verminderen bieden verschillende bedrijven circulaire, demontabele en verplaatsbare binnenwanden aan. Vaak bevatten deze binnenwanden ook grondstoffen uit een afvalstroom of biobased materialen.