Kalkzandsteenelementen worden gebruikt voor de bouw van dragende en niet-dragende wanden in woning- en utiliteitsbouw. Bij de huidige nieuwbouwopgave is de grondstofbehoefte groter dan het materiaal dat vrijkomt bij sloop. Bij het produceren van kalkzandsteen kan de vrijkomende grondstof ingezet worden ter (gedeeltelijk) vervanging van het toeslagmateriaal.