Kruislaaghout (oftewel Cross Laminated Timber, CLT) is een houtbouwproduct. Het zijn sterke, massief houten constructieplaten die zijn opgebouwd uit drie of meer lagen kruislings verlijmde lamellen. Doordat de kruislinks gelegde houten elementen onder hoge druk worden samengeperst ontstaat een bijzonder sterk product. Het natuurlijke uitzetten, krimpen en vervormen van hout wordt tot een minimum beperkt. Kruislaaghout kan daarom als constructie dienen voor hoogbouw. In Nederland is dit nog betrekkelijk nieuw, maar in Scandinavisch landen experimenteren ze hier volop mee.