Een van de eerste breed bekende voorbeelden van circulariteit is het licht als dienst, light as a service (LaaS) model, oorspronkelijk bedacht door Thomas Rau en Philips. Inmiddels bieden meer fabrikanten licht ls dienstmodellen aan. Vaak komt het neer op een vorm waarbij de fabrikant eigenaar blijft van de lamp en de klant een contract aanbiedt waarin onderhoud, herstellingen, technologische upgrades en een prestatiegarantie zijn geregeld. De klant betaalt met een vast bedrag per maand voor het licht, in plaats van een hoge initiële investering. Gedurende levensduur wordt de klant volledig ontzorgd.  Na afloop van het contract worden de producten gerenoveerd voor hergebruik (en recycling) door onderdelen te vervangen of repareren.