Diverse bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe, duurzame en circulaire (steen)mengsels en grondstoffen, toepasbaar in beton, asfalt of andere (steen)mengsels, waardoor de duurzaamheid van het eindproduct toeneemt.