Een marktplaats om bruggen een tweede leven te geven. Met de Bruggenbank proberen we op deze wijze een bijdrage te leveren aan een duurzame GWW-sector. Na de oprichting in de jaren ’80 bleek de vraag niet direct groot, maar inmiddels zijn sinds oktober 2019 via de Bruggenbank al meer dan vijftien bruggen herplaatst. Beton, hout of staal: het is mogelijk, wanneer je er samen voor gaat. Waarom nieuw bouwen als hergebruik ook kan?

Nederland moet duurzamer en daarnaast is de ambitie vanuit het Rijk om circulair te zijn in 2050. Ook zijn veel bruggen toe aan vervanging of hebben hun huidige functie verloren door toegenomen intensiteit en ouderdom. Twee grote opgaven die vragen om een nieuwe denk- en werkwijze. De Bruggenbank heeft inmiddels al veel kennis en ervaring opgedaan met hoe een brug her te gebruiken. Ons doel is altijd om als katalysator en makelaar samen met een aanvrager tot een goede duurzame oplossing te komen. Dit vergt goede afstemming en bovenal wil.
 
Hier komen veel aspecten bij kijken: Welke gegevens zijn beschikbaar? Wat is de staat van de brug? Wat zijn de kosten? Past overname in de planning of is tussentijdse opslag mogelijk? Hoe zit het met transport? Past de brug binnen de ruimtelijke eisen en qua beeldkwaliteit? Welke mogelijke vergunningen zijn benodigd? Op welke wijze wordt de pers betrokken? Aandachtspunten waar we vanuit onze ervaring veelal over meedenken, omdat het voor velen nog zoeken is hoe zo’n proces aan te vliegen. Het delen van kennis en ervaringen over hergebruik van bruggen helpt de gehele sector verder, juist omdat we zien dat het kennisniveau sterk wisselt. De vraag is niet of, maar hoe een brug hergebruikt kan worden.