Chainable introduceert het eerste circulaire Kitchen-as-a-Service concept. Momenteel produceert de Nederlandse sociale huursector alleen al jaarlijks meer dan 40.000 ton afgedankte keukens, waarbij alle toegevoegde waarde en materialen verloren gaan. In heel Europa gaat dit al om meer dan 2.500.000 ton afgedankte keukens per jaar. Chainable weet dat dit anders kan en moet. Wij zijn een circulaire keukenproducent. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Onze 82% circulaire keukens zijn ontworpen voor demontage zodat alle componenten en materialen eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Om zeker te zijn dat al onze keukens ook daadwerkelijk bij ons terugkomen zijn Chainable keukens verkrijgbaar via een Kitchen-as-a-Service model, ofwel oer-Hollandse K-a-a-S.
In plaats van keukens te verkopen, stellen wij onze circulaire keukens ter beschikking voor een vast bedrag per maand. Hierbij wordt alle service en onderhoud aan de keukens door ons uitgevoerd.