Isofloc is inblaasisolatie gemaakt uit cellulose afvalstromen.