Kaumera produceert een biobased grondstof die uit slibkorrels wordt gewonnen die zich vormen bij afvalwaterzuiveringsprocessen. De grondstof is veelzijdig toepasbaar, van toepassingen in de landbouw tot de toepassing als een additief in beton waardoor het beton niet te snel uithardt en scheurvorming wordt voorkomen.