De Nathan Energiemodule is een plug and play geïntegreerde module waarin alle installatiecomponenten nodig voor duurzame verwarming en warm tapwater zijn samengebracht in een compact, modulair element. Via een lucht/water of een brine/water warmtepomp wordt energie uit de buitenlucht of bodem omgezet in warmte voor het verwarmen van de woning en voor warm tapwater.