Netics past baggerspecie uit de sloot toe als bouwmateriaal. Zo zijn er dijkversterkingen, natuurvriendelijke oevers, havenconstructies, golfbrekers en drijvende oevers gerealiseerd. Om dergelijke constructies te bouwen kunnen geotextiele tubes worden gebruikt. Dit zijn met bagger gevulde worsten van geotextiel. Inmiddels zijn er diverse detailoplossingen uitgedacht die het bouwen met baggerspecie in diverse toepassingen mogelijk maken. Zo zijn er door Netics in Engeland op grote schaal drijvende oevers gebouwd die naast een bijzondere natuurontwikkeling ook zorgen voor een stabiele oeverconstructie.