Signify van Philips levert ‘Circular Lighting’, licht als een dienst. De gebruiker koopt geen lampen, maar neemt de dienst van verlichting af. Signify blijft eigenaar van de lamp en biedt de klant een contract aan waarin onderhoud, herstellingen, technologische upgrades en een prestatiegarantie zijn geregeld. De klant betaalt met een vast bedrag per maand voor het licht, in plaats van een hoge initiële investering. Gedurende levensduur ontzorgt Signify de klant. Na afloop van het contract neemt Philips de producten terug en renoveert ze voor hergebruik of recupereert de materialen als grondstof voor nieuwe lampen.