EWB ontwerpt en bouwt ondergrondse regenwateropvang en zuiveringssystemen als oplossing voor de negatieve effecten van klimaatverandering: hevige regenval, droogte en verzilting. Met de gepatenteerde Rainshell wordt het regenwater geborgen en gezuiverd met natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. We vangen piekbuien op in ondergrondse bedden van ‘AA Ecoschelpenmix’ en zuiveren het regenwater van o.a. zware metalen en minerale oliën met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’. Vervolgens wordt het water geïnfiltreerd ter voorkoming van droogte én verzilting, óók in grondwater-beschermingsgebieden en waterwingebieden. RainShell maakt regenwater beschikbaar voor gebruik in allerlei toepassingen waarvoor nu drinkwater wordt gebruikt, bijvoorbeeld sproeiwater, bluswater, proceswater, als speelwater op pleintjes of voor vastgoed met een volledig circulair systeem.