Naast te veel hebben we ook te maken met perioden van tekort aan neerslag en moeten we zuinig omgaan met ons leidingwater.

De oplossing ‘Rainwinner’ is een modulair opgebouwd opslagsysteem voor regenwater waarmee functionele tuinelementen mee gebouwd kunnen worden, waaronder een schutting. Ondanks het grote opslagvermogen neemt het nauwelijks ruimte in, dus ook in kleine tuinen kan grote hoeveelheden regenwater worden opgeslagen. Ingezet als schutting levert t.o.v. andere opslagsystemen kostenbesparing op. Tevens heeft het een geluidwerende werking.

Groene tuinen hebben een klimaatadaptieve werking, bewoners worden er gelukkiger van, de omgeving wordt fraaier en zorgt voor biodiversiteit. Daarom wordt er steeds vaker op aangedrongen om groene aan te leggen.
Tijdens droge perioden kunnen planten genieten van kalkvrij en gratis regenwater.

Om deze redenen worden er steeds vaker bij nieuwbouw- en renovatieprojecten de Rainwinner toegepast.
Rainwinner, the sunny side of rain.