Het Smartroof 2.0 is een blauwgroen dak: een dak dat zowel een groene laag heeft als een ”blauwe” laag, een extra buffersysteem onder de groene laag waarin extra hemelwater kan worden opgeslagen. Het dak slaat zo maximaal water op.