Het product straatbaksteen wordt door de gebruikers gezien als een product dat de omgeving een warme uitstraling geeft met daarbij een zeer lange levensduur. De levensduur is minimaal 135 jaar waardoor de straatbaksteen steeds opnieuw gebruikt kan worden. Straatbaksteen kent een zeer hoge mate van hergebruik ca. 90% en bij de productie van straatbaksteen maken wij gebruik van een hernieuwbare grondstof, klei. Het winnen van klei zorgt voor veilige vaarwegen en ruimte voor de rivier. In samenwerking met WNF creëren wij gedurende de klei winning de optimale omstandigheden voor nieuwe natuur. Ook zijn er tegenwoordig waterpasserende straatbakstenen waarmee regenwater infiltreert in de bodem en ondergelopen straten voorkomen worden. De straatbaksteen draagt hiermee bij aan een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte.