Typhaboard is een plaatmateriaal gemaakt uit lisdodde. Het is duurzaam, gezond, en 100% biobased. De productie van lisdodde gaat uitstekend samen met duurzaam land- en moerasbeheer. De plant groeit in veel verschillende klimaten, treedt waterzuiverend op, bindt CO2 en groeit zeer snel. Typhaboard maakt zo gebruik van een duurzaam en makkelijk beschikbare grondstof.