Daken die ontworpen zijn met losmaakbaarheid in gedachte, waarbij de producent de terugname aan het eind van de levensduur garandeert. Het dak wordt ontmanteld en alle materialen worden teruggenomen voor hergebruik in nieuwe producten.