Interieurs, waaronder meubels, hebben door trendgevoeligheid en slijtage vaak een korte levenscyclus, en daardoor een hogere milieu-impact. Fabrikanten van meubels denken daarom na over de milieu-impact van hun producten. Ze maken bijvoorbeeld meubels uit hergebruikt, gerecycled en biobased materiaal. Soms koppelen fabrikanten deze duurzame activiteiten ook aan circulaire businessmodellen, zoals waardescans of dienstverleningsmodellen.