Greenwall Construct

De Greenwall Construct is een groene geluidswal, o.a. voor naast snelwegen. De Greenwall heeft een kern van organisch substraat, een optimale mix van stoffen met een goed geluidsisolerend vermogen, een licht gewicht, duurzame herkomst en lange levensduur. Hiermee kan de Greenwall tot 7 meter hoog zonder fundering worden gebouwd, wat grondstoffen bespaart. De producten zijn […]

GrassBloxxx

Jaarlijks worden slootkanten en wegbermen een aantal keer gemaaid. Dit maaisel wordt nu vaak gezien als afval en blijft liggen of wordt verzameld en gecomposteerd. In beide gevallen leidt dit tot CO2 emissies. Er zijn al enkele initiatieven om deze groenresten te ‘oogsten’ en dit om te zetten naar producten zoals bijvoorbeeld papier of wegmeubilair. […]

Sempergreenwall

De Sempergreenwall is een groen gevelsysteem, geschikt voor binnen- en buitenoplossingen.

Modulogreen

De Modulogreen is een groen gevelsysteem, en is een van de oudste van zijn soort op de Europese markt.

Biobased innovaties openbare ruimte

O.a. Rijkswaterstaat werkt hard aan het introduceren van biobased, circulaire innovaties voor of uit de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan houten straatnaambordjes, het gebruiken van maaisel uit slootkanten en bermen als grondstof voor hoogwaardig bouwmateriaal of biobased worteldoeken in plaats van traditionele die microplastics achterlaten in het milieu.

Blauwgroen dak

Een groot gedeelte van het hemelwater wat op Nederlandse daken valt vloeit rechtstreeks af op gemengde riolen. Door te zorgen voor waterretentie op het dak kunnen we meer regenwater bufferen en belasten we het riool minder. Ook deze watercyclus past in een circulaire economie. Een blauwgroen dak is een dak met extra buffersystemen onder het […]

Groene gevel

Groene gevels dragen bij aan het bufferen van regenwater, waardoor het riool minder wordt belast en water een langere cyclus doorgaat. Ook dit past in een circulaire economie.

Groene geluidswal

Een groene geluidswal naast de snelweg is een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele geluidswallen. De groene geluidswal is goed voor de biodiversiteit en bespaart materialen.