Verdygo

Het Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde Verdygo: een nieuwe ontwerp- en bouwtechniek voor een modulaire, flexibele en duurzame waterzuiveringsinstallatie. Verdygo wordt bovengronds gebouwd en ontworpen in de vorm van plug- en play modules die in standaard containers passen en dus makkelijk vervoerbaar zijn. Door de modulariteit kunnen de componenten makkelijk worden toegevoegd en verwijderd, en de installatie […]

Biocomposiet brug

Op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven is een biocomposiet brug verrezen. Deze 14 meter lange brug is gemaakt van hennep, vlas en PLA. De brug wordt nu getest. De bouwers hopen dat met deze brug de potentie van biocomposiet in de gebouwde omgeving zal worden aangetoond.

Accoya

Accoya levert houten producten zoals gevelbekleding, kozijnen, terrassen en GWW-toepassingen gemaakt uit verduurzaamd zachthout. Accoya is verduurzaamd door acetylatie. Hierdoor krijgt het hout dezelfde eigenschappen als tropisch hardhout en zijn geen additieven nodig.

Thermowood

Thermowood levert verschillende houtproducten, zoals gevels, landschapselementen, interieurproducten en afwerkingen, gemaakt van verduurzaamd zachthout. Thermowood verduurzaamt hout door middel van thermische modificatie. Het hout krijgt hierdoor dezelfde eigenschappen als tropisch hardhout, en er komen geen schadelijke additieven aan te pas.

Innovatieve waterzuivering

Ook in de waterzuivering is (circulaire) innovatie aan de gang. Traditionele waterzuiveringsinstallaties worden gebouwd om een lange periode te blijven staan. Om dat te bereiken worden robuuste constructiemethodes met de toepassing van ondergronds beton- en leidingwerk gebruikt. Het bouwen en onderhouden van traditionele rioolwaterzuiveringsinstallaties is daarom duur in tijd en geld. Als de eisen en […]