RainShell

EWB ontwerpt en bouwt ondergrondse regenwateropvang en zuiveringssystemen als oplossing voor de negatieve effecten van …

Verdygo

Het Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde Verdygo: een nieuwe ontwerp- en bouwtechniek voor een modulaire, flexibele en …