Nieuws & Achtergronden

Circulaire strategieën

Recap: Circulaire Strategieën om tot een circulair ontwerp en gebouw te komen. Net zoals de Trias Energetica en -Materia, zoals die inmiddels gemeengoed zijn geworden in duurzaam bouwen (1: voorkom/minimaliseer behoefte, 2: zet hernieuwbare middelen in, 3) minimaliseer niet hernieuwbare inzet), zijn er strategieën om circulair ontwerpen en bouwen handvatten te geven. In deze Circulaire Bouwcatalogus worden de 5 circulaire strategieën die W/E heeft opgesteld om de visie op circulariteit te concretiseren gebruikt om inzichtelijk te maken waar de kracht, de focus ligt van de voorgestelde materialen, producten en diensten.

De vijf strategieën hebben hun waarde bewezen in relatie tot bruikbaarheid, herkenbaarheid en volledigheid. Ze geven bovendien een concrete invulling aan de definitie in de Transitieagenda. Een goed (circulair) ontwerp betekent keuzes maken, op welk concept, en op welke strategieën wordt ingezet. Alleen zo ontstaat een samenhangend geheel van ontwerpkenmerken. Om dit proces te faciliteren is bij elk voorbeeld product of dienst aangegeven waar de circulaire kracht zit, op welke van de 5 scoort het goed of welke minder.
Lees hierover verder op Circulair – De circulaire bouwcatalogus

Meer nieuws

15 maart 2024

Circulaire gipspanelen

8 maart 2024

Urban Mining Concrete

23 februari 2024

Riwood rijstvliescomposiet

9 februari 2024

No Waste Tracks