Nieuws & Achtergronden

Het versnellen van hergebruik: vraag en aanbod in de circulaire bouweconomie

Ook in een circulaire bouweconomie is er het spel van vraag en aanbod. Als er meer gebouwd moet worden vanuit onze bestaande gebouwvoorraad, die als een magazijn of een "mijn" moet gaan werken, dan is zowel het aanbod als ook het ontstaan van de vraag naar her te gebruiken materialen en producten belangrijk. Opdrachtgevers kunnen eisen en wensen stellen ten aanzien van hergebruik, opdrachtnemers kunnen gevraagd en ongevraagd met voorstellen komen. Aan de basis staat de beschikbaarheid van gebruikte bouwmaterialen en -producten.

Een platform als “gebruiktebouwmaterialen.com” is al enige jaren actief om deze vicieuze cirkel de goede kant op te krijgen door een breed aanbod in de markt te brengen. Door dit te doen kan er vertrouwen ontstaan bij de opdrachtgevers en aanbieders. Hergebruik kan worden meegenomen in de uitvraagspecificaties want er is een concreet aanbod. Vanuit sloop-, en renovatietrajecten kan er waarde behouden blijven door de gebruikte producten zo goed mogelijk te demonteren en via platformen zoals Gebruiktebouwmaterialen.com weer beschikbaar te stellen voor actuele projecten. Gelukkig zijn er meerdere initiatieven om ook deze cirkel weer rond te krijgen! Zie de diverse initiatieven in de categorie “Circulaire diensten”.

Meer nieuws

15 maart 2024

Circulaire gipspanelen

8 maart 2024

Urban Mining Concrete

23 februari 2024

Riwood rijstvliescomposiet

9 februari 2024

No Waste Tracks