Nieuws & Achtergronden

Materialenexpeditie 2022; lessen en aanbevelingen

Het is inmiddels al weer twee jaren geleden, waarin de bouwsector niet stil heeft gestaan in het omarmen van de circulair bouwen principes, dat de BAM, Dura Vermeer en VolkerWessels hun bevindingen hebben gepubliceerd van de "Materialenexpeditie 2022". Nog steeds zijn deze bevindingen relevant in bouwprojecten. Circulair bouwen moet in het proces gebord worden, anders blijven die mooie producten in de Circulaire Bouwcatalogus vooral inspirerend maar leidt dat niet tot de gewenste resultaten.

Een jaar lang is ervaring opgedaan met het aanbieden, vinden en aanwenden van gebruikte materialen op concrete bouw- en infraprojecten. Met de Materialen Expeditie is een reëel beeld verkregen van de dilemma’s over hergebruik van materialen in de bouwpraktijk. Wat werkt wel, en wat niet? Dat is in kaart gebracht, inclusief mogelijke oplossingsrichtingen.
Een aantal aanbevelingen die gedaan worden:
1 – Kom met een centraal platform voor vraag en aanbod
2 -Formuleer ambities voor hergebruik zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces
3 – Kies voor samenwerkingsvormen op basis van gelijkwaardigheid
4 – Start met hergebruik van ‘eenvoudige’ producten
5 – Spreek ambities rondom hergebruik publiekelijk uit

Hier is de paper te downloaden met alle bevindingen.
Hier is het artikel te vinden (bron van deze post).

Meer nieuws

15 maart 2024

Circulaire gipspanelen

8 maart 2024

Urban Mining Concrete

23 februari 2024

Riwood rijstvliescomposiet

9 februari 2024

No Waste Tracks