Nieuws & Achtergronden

Product-as-a-Service ten behoeve van een circulaire bouw

Het beschermen van grondstofvoorraden is een van de hoofddoelen van een circulaire economie. De transformatie naar een circulaire economie heeft nieuwe, niet lineaire businessmodellen nodig en Product-as-a-service (PaaS) is er daar een van. In het algemeen kan het PaaS-model helpen bij het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en het beschermen van grondstofvoorraden door een verschuiving van bezit naar toegang, met de nadruk op duurzaamheid, hergebruik en efficiëntie. Het stimuleert bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele levenscyclus van producten, van productie tot verwijdering, wat bijdraagt aan een meer verantwoorde omgang met grondstoffen.

“Product-as-a-Service” (PaaS) is een zakelijk model waarbij bedrijven niet langer producten verkopen als eenmalige aankopen, maar eerder als doorlopende diensten. In een PaaS-model kunnen klanten producten gebruiken zonder ze daadwerkelijk te bezitten. Dit model verschuift de focus van het bezitten van producten naar het leveren van toegang tot producten en de bijbehorende voordelen als een service.
Het PaaS-model beschermt grondstofvoorraden door duurzamere producten te bevorderen. Bedrijven die producten als diensten aanbieden, hebben vaak meer belang bij langere levenscycli en minder verspilling. Ze zorgen voor beter onderhoud en hergebruik van producten, en recyclen wanneer nodig. Dit leidt tot minder grondstoffenverspilling en vermindert de druk op natuurlijke hulpbronnen. Het PaaS-model sluit goed aan bij de circulaire economie, waarin grondstoffen efficiënter worden benut, wat bijdraagt aan de bescherming van grondstofvoorraden.
Over het algemeen biedt het PaaS-model een meer klantgerichte benadering en kan het bedrijven helpen om concurrerender te zijn en nieuwe zakelijke kansen te verkennen. Het kan ook de relatie tussen bedrijven en klanten versterken door een continue, waardevolle interactie te faciliteren.

In “Circulaire diensten” zijn diverse aanbieders van diensten en producten op basis van het PaaS-model te vinden: filter op Categorie in de Bouwcatalogus.

Meer nieuws

15 maart 2024

Circulaire gipspanelen

8 maart 2024

Urban Mining Concrete

23 februari 2024

Riwood rijstvliescomposiet

9 februari 2024

No Waste Tracks