RainShell

EWB ontwerpt en bouwt ondergrondse regenwateropvang en zuiveringssystemen als oplossing voor de negatieve effecten van …

Bio Bound

Bio Bound maakt betonproducten voor de inrichting van de buitenruimte, zoals straatmeubilair, parkbanden, tegels en …

Kaumera

Kaumera produceert een biobased grondstof die uit slibkorrels wordt gewonnen die zich vormen bij afvalwaterzuiveringsprocessen. …

Netics

Netics past baggerspecie uit de sloot toe als bouwmateriaal. Zo zijn er dijkversterkingen, natuurvriendelijke oevers, …